Spektrum činnosti

 • Průduškové (bronchiální) astma  – diagnostika, léčba, dispenzarizace
 • CHOPN - diagnostika, léčba, dispenzarizace
 • Intersticiální plicní procesy - diagnostika, léčba, dispenzarizace
 • Plicní rakovina - diagnostika, dispenzarizace, skríning
 • Pohrudniční výpotky - diagnostika, léčba, dispenzarizace
 • Vyšetření pro dušnost
 • Vyšetření pro kašel
 • Postkovidové následky, long-covid
 • Mykobakteriozy  - diagnostika, léčba, dispenzarizace
 • Prvotní skríning poruch dýchání ve spánku (spánková apnoe)
 • Vyšetření a sledování pacientů na biologické léčbě s vyšším rizikem vzniku skryté TBC
 • Testování Mantoux II a Quantiferon
 • Akutní infekce dýchacích cest – diagnostika, léčba, dispenzarizace
 • Předoperačí funkční vyšetřování (s výjimkou spiroergometrie)
 • Ambulantní infuzní léčba bez nutnosti hospitalizace
 • Spirometrie/ oscilometrie v rámci pracovně lékařských prohlídek
 • Edukace pacientů:
  - nácvik používání kapesních inhalátorů
  - odvykání kouření - management, léková podpora