Přístroje

Dostupné přístrojové vybavení a vyšetření:

  • RTG hrudníku – ve spolupráci s DZ VM
  • Sono hrudníku
  • Bodypletysmografie a plicní difuze
  • Spirometrie, bronchodilatační testy
  • Bronchoprovokační jednotka, bronchokonstrikční testy
  • Oscilometrie dýchacích cest
  • Měření FeNO
  • Domácí skríning poruch dýchání ve spánku
  • Laboratorní vyšetření